Регистъра на издадените предварителни разрешения на строителни работи от всякакъв вид в свлачищни райони

Достъп до регистъра могат да имат лица, представители на областни и общински администрации, както и представители на „Геозащита“ ЕООД.

За да достъпите регистъра трябва да притежавате потребителско име и парола издадени от министерството , както и одобрен от МРР квалифициран електронен подпис.  Към регистъра (Вижда се само във вътрешната мрежа на МРРБ)